سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به امام رضا رای میدم!

دوشنبه 86 اسفند 20 ساعت 4:23 عصر

پر رنگ و پر نشاط اما این بار بدون انتخاب خانمها...

.....سلام.اینکه چرا دیر امدم و اینگونه امدم باشد برای بعد..اما این که چرا امدم..
در ضرورت حضور فعال فرهنگی و اجتماعی زنان در جهت حفظ و تائید نظام و رهبری شکی نیست
اما به چه شکل و صورت؟
در ضرورت ارتقا سطح علمی و موئثر بودن برای دختران جوان و پاسخگو بودن به شبهاتشان تردیدی نیست
اما ایا ارتقائ ملموسی دیده ایم؟!
در ضرورت شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت جامعه بحثی نیست!
اما ضرورتا باید به زنان رای داد؟
در ضرورت تکمیل بعد شخصیتی زنان و ارتقا روحی معنوی و بالا بردن سطح تخصصی زنان هیچ حرفی نیست
اماایا تا به حال الگویی ارائه کرده اند؟؟
در ضرورت حضور تاثیر گذار در مجامع علمی اقتصادی و دینی در خارج از مرزها از راه مقاله و اینترنت و ... سوالی نیست .اما ایا سازو کار آن برای زنان که می خواهند حافظ کیان خانواده باشند و حضوری این گونه داشته باشند برنامه ای پیشنهاد شده؟
و ضرورت هایی دیگر....
مقام معظم رهبری در دیدار امسال روز زن فرمودند ما از غرب طلبکاریم
در خصوص مسائل زنان!!
باز هم گفتن و نشنیدن و نهایتا عمل نکردن دگر دستگاه های قانون گذار
اری باید از غرب طلب کار بود
جوامع غربی امروز به هر انچه که به تحکیم خانواده بیا انجامد فکر میکنند و قوانین تصویب میکنند...اما ما به عنوان کشور مسلمان شعار فرا جنسیتی می دهیم اما در عمل جنسیتی عمل می کنیم
زنان را به جامعه کشانده ایم بدون تعریف، بعد هزار دستگاه را متولی رسیدگی به اسیب ها، پدیده ها، بحران های اجتماعی نموده ایم؟
دختران فرار اعتیاد روسپیگری
از آن طرف زنان به مجلس بروند که مدافع حقوق زنان باشند. این که شد جنسیتی.. پس مشکل اشتغال ازدواج اعتیاد و بی کاری مردان را که نفقه دهنده اند چگونه باید دید؟
اصلا کی گفته که قوانینی که مردان تصویب می کنند بدون در نظر گرفتن حقوق زنان است؟؟...ممکن است باشد ولی مگر چند درصد؟
زنان حضوری فعال در جامعه داشته باشند اما به بهانه ی فروپاشی خانواده!!!!
گفتم و گفتم تا بگویم مشکل زنان معتقد به خانواده و همسر و فرزند و معتقد به رشد و تکامل ،با حضور چند نماینده زن حل نمی شود که هیچ خود هم مسئله میشوند!!!!

نگفتم که زنان مشکلات ندارند بلکه می گویم سنخ مشکلات متفاوت است نگاه متفاوت است ولزوما این زنان نیستند که از حقوق خود دفاع میکنند مردان هم هستند که ا زحقوق زنان دفاع میکنند..
ویادمان نرود ما جنسیتی به مسائل اجتماعی نگاه نمیکنیم مردانی هم هستند که حقشان ضایع شده است (بند مهریه زندان اوین...)


                                               جمعه24 اسفند انتخاب میکنم....!!!!!

                                                           یا محمد وعلی
                                                
بیت حسن ک. نظری(امُل جان)


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]


یک سال آسمانی بودن...

چهارشنبه 86 دی 12 ساعت 11:8 عصر
....سلام
کوتاه اما ا ز ته ته دلم میگم...
همیاری و همدلی همه ی دوستان وبلاگ نویس رو در روز همایش می ستایم...

5شنبه13/10/86از ساعت14:30الی4در مسجد صاحب الزمان واقع در خیابان تهران نو.خیابان شهید عباس نبی ئیان(10متری بانک) مسجد صاحب الزمان


نوشته شده توسط : حسن ک.نظری(امٌل جان)

نظرات دیگران [ نظر]


<      1   2   3